Onderhoud en reparatie

Autofabrikanten adviseren u regelmatig onderhoud aan uw auto te laten uitvoeren. En dat is niet voor niets, want hiermee voorkomt u vaak grotere kosten. Bijvoorbeeld door verborgen gebreken tijdig te laten repareren en verouderde of versleten onderdelen te laten vervangen.

De grote beurt en kleine beurt, iedereen kent die begrippen. Helemaal van deze tijd zijn ze echter niet meer, want fabrikanten hanteren voor moderne auto’s steeds vaker flexibele onderhoudsintervallen. Dan berekent de auto zelf wanneer onderhoud noodzakelijk is en geeft dat ook aan. Ook zijn de onderhoudsintervallen groter dan voorheen en is het verschil tussen grote en kleine beurt niet meer zo duidelijk.

 

Grote beurt auto

De grote beurt van een auto staat voor groter onderhoud. Hierbij worden de motorolie en het oliefilter vervangen, maar ook het interieurfilter en – bij een benzinemotor - de bougies. Eventueel worden ook koelvloeistof en remvloeistof ververst. De overige vloeistoffen worden zo nodig op peil gebracht.

Een belangrijk onderdeel van de grote beurt is de uitgebreide inspectie, waarbij eventuele aankomende mankementen in een vroegtijdig stadium kunnen worden opgespoord. Wanneer voor je auto geen flexibele onderhoudsintervallen gelden, wordt de grote beurt elke twee jaar geadviseerd. Deze inspectie neemt relatief veel tijd in beslag, vandaar dat de grote beurt duurder is dan een kleine beurt.

Kleine beurt auto

De traditionele kleine beurt omvat het verversen van de olie en het oliefilter en het bijvullen van de andere vloeistoffen. Ook wordt de auto op een aantal punten geïnspecteerd, zodat slijtage tijdig kan worden opgemerkt. De kleine beurt wordt elk jaar geadviseerd, bij oudere auto’s elke 15.000 km. Moderne auto’s hebben soms onderhoudsintervallen van 25.000 of 30.000 km.

Jaarlijkse inspectie auto

Bijna elke nieuwe auto moet een jaarlijkse inspectie ondergaan. Hierbij hoeven geen onderdelen of vloeistoffen te worden vervangen, maar wordt de technische staat van de auto in kaart gebracht. Slijten de banden scheef af? Zijn de remmen versleten? Tijdens deze inspectie komt dit op tijd aan het licht. Als bepaalde delen slijtage vertonen, zal de garage een advies uitbrengen over de te verwachten levensduur.

 

U kunt altijd om een vrijblijvende offerte vragen!